สเตดี้โปร

ผลิตภัณฑ์โภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ โปรตีนสูง ใยอาหารสูง ฟอสฟอรัสต่ำ สัมผัสนุ่ม รวมทุกประโยชน์ในหนึ่งเดียว พัฒนาและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์โภชนาการ เพื่อตอบโจทย์ ผู้ต้องการโปรตีนและใยอาหาร ที่มีข้อจำกัดด้านโภชนาการหรือการเคี้ยว

  • โปรตีนสูง

  • ไฟเบอร์สูง

  • ไขมันดี

  • แหล่งแคลเซียม

  • โซเดียมต่ำ

  • โพแทสเซียมต่ำ

  • ฟอสฟอรัสต่ำ

รายการสินค้า